Förberedelser för handledare av Teknikjakten
  • För cirka 3-4 deltagare per grupp.
  • Se till att det finns en surfplatta eller en dator till dedikerad till Teknikjakten-sidan. Den används sedan av deltagarna enbart för att läsa och skriva in svar på uppgifterna. Om ni vill göra det ännu tydligare: använd en iPad till detta och lås den med hjälp av inställningar/allmänt/hjälpmedel/guidad åtkomst. En av deltagarna läser högt och visar de andra. Denna skickas runt i gruppen så att alla får turas om uppgift efter uppgift.
  • Se till att det finns en surfplatta för att söka svar på uppgifterna. Denna skickas runt i gruppen så att alla får turas om uppgift efter uppgift.